Adományozási feltételek


A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Adományozási Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen Adományozási Feltételek rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen Adományozási Feltételek és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen Adományozási Feltételek rendelkezései az irányadóak.

1. Bevezetés

Jelen Adományozási Feltételek az OncoVR weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) az Alapítvány által folytatott OncoVR kutatási projekt egyszeri, illetve rendszeres adományokkal támogató személyek (a továbbiakban: „Támogató”) számára tartalmazzák az adományozás általános, felek által egyedileg meg nem tárgyalt feltételeit. A Támogató a Honlapon keresztüli adományozása során tudomásul veszi és elfogadja a jelen Adományozási Feltételekben foglaltakat.

Az adományozás célja az Alapítvány által indított OncoVR kutatási projekt és az Alapítvány egyéb tevékenységeinek támogatása. Az OncoVR kutatási projekt 2017-ben indult és célja, hogy a daganatos gyermekek kórházban töltött mindennapjait a virtuális valóság (VR) segítségével könnyebbé tegye. A Honlapon további részletes információ található a projektről.

2. Az Alapítvány

Név: Technológiával az Egészségért Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”)
Székhely: 1096 Budapest, Vendel utca 7-9. B. ép. fsz./2.
Levelezési cím: 1096 Budapest, Vendel utca 7-9. B. ép. fsz./2.
Üzlethelyiség címe: nincs
Képviselő neve: Szőllős Bianka Senta, kurátor
Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012906
Nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 19237398-2-43
E-mail cím: hello@tealapitvany.hu

3. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon keresztül a Szervezet az OncoVR kutatási projektről ad tájékoztatást, egyben a kutatási projekt adományokkal történő támogatására a Támogatóknak a Honlapon keresztül nyílik lehetőségük.  

A Honlap célja adományok gyűjtése az OncoVR kutatási projekt támogatása érdekében.

4. Az adományozás feltételei

4.1. Adomány

Jelen adományozási feltételek értelmében adománynak minősül az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat.

4.2. Önkéntesség

A Támogató által nyújtott adomány önkéntes. Az Alapítvány adománygyűjtése semmikor nem irányul a Támogató, illetve egyéb személyek zavarására.

4.3. Támogató tájékoztatása

Az Alapítvány a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) értelmében köteles az adományozót tájékoztatni az adománygyűjtés pontos céljáról. Az Alapítvány ebbéli kötelezettségének a jelen Adományozási feltételek 1. pontjában tesz eleget, valamint a Honlapon nyújt további tájékoztatást tevékenységének aktuális céljairól.

Másrészről a Kormányrendelet szerint az Alapítvány köteles továbbá az ismert adományozót a nyilvánosság és átláthatóság feltételeinek megfelelően tájékoztatni az adomány felhasználását illetően. Az Alapítvány jelen kötelezettségének a Honlapján keresztül, illetve Hírlevelében tesz eleget.

4.4. Kiskorú Támogató

A 18. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Támogató adományának elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes Támogató adományát az Alapítványnak nem áll módjában elfogadni.

4.5. Felelősség

A Támogató a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Alapítvány kizárja felelősségét a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Alapítvány kizár minden felelősséget az oldal látogatói, illetve a Támogatók által tanúsított magatartásért. Továbbá kijelenti, hogy a Támogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Támogató köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során a jogszabályokat, továbbá harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Támogató által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) az Alapítvány jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében az Alapítvány jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A közzétett tartalmakért az Alapítvány felelősséget nem vállal.

4.6. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze, valamint annak tartalma (például: szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esnek, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni azokat tilos.

5. Adományozás

5.1. Adományozás formájának kiválasztása

A Honlap egyszeri, illetve rendszeres támogatás nyújtásának lehetőségét biztosítja a Támogatók számára. A honlapon a Támogass Te is! Menüpont segítségével kiválasztható az adományozás formája. Egyben a Támogass Te is menüpont a főoldalon lejjebb görgetésén keresztül is megtalálható.

A menüponton belül az Egyszeri adomány gomb segítségével egyszeri adomány nyújtható a OncoVR kutatási projekt támogatása érdekében. A Patreon gomb megnyomásával a https://www.patreon.com/techeg oldal nyílik meg külön ablakban, melyen keresztül a Támogató havi rendszerességgel nyújt adományt az OncoVR kutatási projekt támogatására. A Patreon weboldalon a Támogató különböző támogatási szintek közül választhat, melyekre a Patreon szerződési feltételei irányadóak. Az Egyéb gomb segítségével a Támogató információt kap az egyéb támogatási módokról.

5.2. Fizetés

A honlap a következő fizetési módok igénybevételét teszi lehetővé Támogatói számára.

5.2.1. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan nyújthat egyszeri adományt az Alapítvány számára. Bankkártyás fizetésnél a Barion biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A banki adatok az Alapítványhoz nem jutnak el, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolás. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Weboldalunkon az alábbi kártya típusokkal fizethet:

  • Visa Classic (dombornyomott)
  • MasterCard (dombornyomott)
  • American Express

Kibocsátótól függően Visa Electron (nem dombornyomott), valamint Maestro kártyák – e kártyák esetében a kibocsátó határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

A bankkártyás fizetés menetéről részletesen lásd a Barion Általános Szerződési Feltételeit!

5.2.2. Patreon

A Patreon (rendszeres) támogatási mód választása esetén a Támogató a patreon honlapján (https://www.patreon.com/techeg) közzétett fizetési módok közül választhat. A Patreon honlapján történő fizetés során a banki adatok az Alapítványhoz nem jutnak el.

5.2.3 Utalás

A Támogass Te is! Menüpontban található Egyéb gomb megnyomásával elérhető az Alapítvány banki információi, mely a Támogatók által banki átutalással történő adományozáshoz szükségesek.

6. Egyéb

6.1. Technikai korlátok

A honlapon keresztül történő adományozás feltételezi a Támogató részéről az Internet lehetőségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Alapítványt nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését.

Jelen Támogatási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. augusztus 31. napja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus velit nunc, eget ultricies velit egestas vel. Nunc vitae sodales ligula, vitae convallis velit. Mauris placerat, purus id tempus sodales, odio purus aliquam velit, vitae dictum turpis diam sit amet elit.

2. Pszichológusok építik be a terápiás foglalkozásokba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus velit nunc, eget ultricies velit egestas vel. Nunc vitae sodales ligula, vitae convallis velit. Mauris placerat, purus id tempus sodales, odio purus aliquam velit, vitae dictum turpis diam sit amet elit.