Adományozási feltételek

Kérjük, amennyiben támogatni kívánja az Alapítványon keresztül a OncoVR kutatási projektet, úgy figyelmesen olvassa el az Adományozási Feltételeinket.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Adományozási Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen Adományozási Feltételek rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen Adományozási Feltételek és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen Adományozási Feltételek rendelkezései az irányadóak.

1. Bevezetés

Jelen Adományozási Feltételek az OncoVR weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) az Alapítvány által folytatott OncoVR kutatási projekt egyszeri, illetve rendszeres adományokkal támogató személyek (a továbbiakban: „Támogató”) számára tartalmazzák az adományozás általános, felek által egyedileg meg nem tárgyalt feltételeit. A Támogató a Honlapon keresztüli adományozása során tudomásul veszi és elfogadja a jelen Adományozási Feltételekben foglaltakat.

Az adományozás célja az Alapítvány által indított OncoVR kutatási projekt és az Alapítvány egyéb tevékenységeinek támogatása. Az OncoVR kutatási projekt 2017-ben indult és célja, hogy a daganatos gyermekek kórházban töltött mindennapjait a virtuális valóság (VR) segítségével könnyebbé tegye. A Honlapon további részletes információ található a projektről.

2. Az Alapítvány

Név: Technológiával az Egészségért Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”)
Székhely: 1096 Budapest, Vendel utca 7-9. B. ép. fsz./2.
Levelezési cím: 1096 Budapest, Vendel utca 7-9. B. ép. fsz./2.
Üzlethelyiség címe: nincs
Képviselő neve: Szőllős Bianka Senta, kurátor
Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012906
Nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 19237398-2-43
E-mail cím: hello@tealapitvany.hu

3. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon keresztül a Szervezet az OncoVR kutatási projektről ad tájékoztatást, egyben a kutatási projekt adományokkal történő támogatására a Támogatóknak a Honlapon keresztül nyílik lehetőségük.  

A Honlap célja adományok gyűjtése az OncoVR kutatási projekt támogatása érdekében.

4. Az adományozás feltételei

4.1. Adomány

Jelen adományozási feltételek értelmében adománynak minősül az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat.

4.2. Önkéntesség

A Támogató által nyújtott adomány önkéntes. Az Alapítvány adománygyűjtése semmikor nem irányul a Támogató, illetve egyéb személyek zavarására.

4.3. Támogató tájékoztatása

Az Alapítvány a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) értelmében köteles az adományozót tájékoztatni az adománygyűjtés pontos céljáról. Az Alapítvány ebbéli kötelezettségének a jelen Adományozási feltételek 1. pontjában tesz eleget, valamint a Honlapon nyújt további tájékoztatást tevékenységének aktuális céljairól.

Másrészről a Kormányrendelet szerint az Alapítvány köteles továbbá az ismert adományozót a nyilvánosság és átláthatóság feltételeinek megfelelően tájékoztatni az adomány felhasználását illetően. Az Alapítvány jelen kötelezettségének a Honlapján keresztül, illetve Hírlevelében tesz eleget.

4.4. Kiskorú Támogató

A 18. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Támogató adományának elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes Támogató adományát az Alapítványnak nem áll módjában elfogadni.

4.5. Felelősség

A Támogató a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Alapítvány kizárja felelősségét a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Alapítvány kizár minden felelősséget az oldal látogatói, illetve a Támogatók által tanúsított magatartásért. Továbbá kijelenti, hogy a Támogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Támogató köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során a jogszabályokat, továbbá harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Támogató által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) az Alapítvány jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében az Alapítvány jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A közzétett tartalmakért az Alapítvány felelősséget nem vállal.

4.6. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze, valamint annak tartalma (például: szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esnek, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni azokat tilos.

5. Adományozás

5.1. Adományozás formájának kiválasztása

A Honlap egyszeri, illetve rendszeres támogatás nyújtásának lehetőségét biztosítja a Támogatók számára. A honlapon a Támogass Te is! Menüpont segítségével kiválasztható az adományozás formája. Egyben a Támogass Te is menüpont a főoldalon lejjebb görgetésén keresztül is megtalálható.

A menüponton belül az Egyszeri adomány gomb segítségével egyszeri adomány nyújtható a OncoVR kutatási projekt támogatása érdekében. A Patreon gomb megnyomásával a https://www.patreon.com/techeg oldal nyílik meg külön ablakban, melyen keresztül a Támogató havi rendszerességgel nyújt adományt az OncoVR kutatási projekt támogatására. A Patreon weboldalon a Támogató különböző támogatási szintek közül választhat, melyekre a Patreon szerződési feltételei irányadóak. Az Egyéb gomb segítségével a Támogató információt kap az egyéb támogatási módokról.

5.2. Fizetés

A honlap a következő fizetési módok igénybevételét teszi lehetővé Támogatói számára.

5.2.1. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan nyújthat egyszeri adományt az Alapítvány számára. Bankkártyás fizetésnél a Barion biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A banki adatok az Alapítványhoz nem jutnak el, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolás. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Weboldalunkon az alábbi kártya típusokkal fizethet:

  • Visa Classic (dombornyomott)
  • MasterCard (dombornyomott)
  • American Express

Kibocsátótól függően Visa Electron (nem dombornyomott), valamint Maestro kártyák – e kártyák esetében a kibocsátó határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

A bankkártyás fizetés menetéről részletesen lásd a Barion Általános Szerződési Feltételeit!

5.2.2. Patreon

A Patreon (rendszeres) támogatási mód választása esetén a Támogató a patreon honlapján (https://www.patreon.com/techeg) közzétett fizetési módok közül választhat. A Patreon honlapján történő fizetés során a banki adatok az Alapítványhoz nem jutnak el.

5.2.3 Utalás

A Támogass Te is! Menüpontban található Egyéb gomb megnyomásával elérhető az Alapítvány banki információi, mely a Támogatók által banki átutalással történő adományozáshoz szükségesek.

6. Egyéb

6.1. Technikai korlátok

A honlapon keresztül történő adományozás feltételezi a Támogató részéről az Internet lehetőségeinek

és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Alapítványt nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését.

Jelen Támogatási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. augusztus 31. napja